NL

Een jaar na de overname van Lares BV breidt Varel Security NV hun marktpositie wederom uit met een nieuwe samenwerking. Vanaf 1 april 2022 bundelt Varel Security NV de krachten met HELP Security NV. Met deze samenwerking verwacht Varel Security de focus op de klant en op technologische innovaties te maximaliseren.

Het samenwerkingsverband met HELP Security is bovendien een belangrijke stap om een geïntegreerde Belgische speler te worden en zo de positie van Varel Security in het Franstalige landsgedeelte op te schalen en te versterken.

HELP Security, gelegen in Doornik en bestaande uit 10 werknemers, is sinds 2004 een gevestigde waarde op Waals grondgebied en beschikt over een uitstekende reputatie. HELP Security is gespecialiseerd in alle vormen van elektronische beveiliging, met als voornaamste toepassingsgebieden inbraakdetectie, branddetectie, toegangscontrole en CCTV.

Varel Security, opgericht in 1974, heeft meer dan 45 jaar ervaring op het gebied van beveiliging en heeft een vestiging te Hasselt en Deinze. Varel Security is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de meest gerenommeerde beveiligingsbedrijven van België en is een referentie op het gebied van inbraak-, brand- en camerabeveiliging, toegangscontrole en geïntegreerde beveiligingsoplossingen.

Wat betekent dit voor de klanten van HELP Security?

Elke dag zijn er 40 monteurs onderweg om u van de beste service te voorzien. In alle opzichten blijft uw gebruikelijke team aanwezig voor eventuele aanvullende informatie.

Wij bedanken graag al onze klanten voor het blijvend vertrouwen in onze firma en kijken alvast uit naar een aangename verderzetting van onze samenwerking.

FR

Un an après la reprise de Lares BV, Varel Security SA étend à nouveau sa position sur le marché grâce à un nouveau partenariat. A partir du 1er avril 2022, Varel Security SA s'associera à HELP Security SA. Varel Security attend de cette coopération qu'elle maximise son focus sur le client et les innovations technologiques.

Le partenariat avec HELP Security est également une étape importante pour devenir un acteur Belge intégré et ainsi faire évoluer et renforcer la position de Varel Security dans la partie Francophone du pays.

HELP Security, située à Tournai et employant 10 personnes, est implantée sur le territoire Wallon depuis 2004 et jouit d'une excellente réputation. HELP Security est spécialisée dans toutes les formes de sécurité électronique, les principaux domaines d'application étant la détection intrusion, la détection incendie, le contrôle d'accès et la vidéosurveillance.

Varel Security, fondée en 1974, a plus de 45 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité et possède des succursales à Hasselt et à Deinze. Ces dernières années, Varel Security est devenue l'une des sociétés de sécurité les plus renommées en Belgique et est une référence dans le domaine de la sécurité contre le vol, l'incendie, surveillance par caméras, du contrôle d'accès et des solutions de sécurité intégrées.

Qu'est-ce que cela signifie pour les clients de HELP Security?

Nous aurons 40 techniciens sur la route chaque jour qui vous fourniront le meilleur service. A toutes fins utiles, votre équipe habituelle reste en place pour toute information supplémentaire.

Nous tenons à remercier tous nos clients que la confiance que vous continuez à notre entreprise et nous nous réjouissons de la continuation agréable de notre coopération.